Daglig leder til unikt botilbud inden for socialområdet – Kirkeleddet

Rul til indhold
 • Kan du se fordelene ved at skabe en meningsfuld og god hverdag for alle beboere på vores botilbud?
 • Vil du være med til at sikre endnu bedre rammer og flere smil på læben, i en hverdag hvor to dage ikke er ens?
 • Og har du som leder både blik for den lange bane og det helt nære i hverdagen?

”Vi søger en leder, der både kan lede andre, og som er indstillet på at ”gå foran” i en travl hverdag, Og så er det vigtigt, at du har fokus på situationsbestemt og værdiorienteret ledelse,” fortæller socialchef Tina Søgaard.

Et stærkt tværfagligt fællesskab

Stillingen er for dig, der kan se det spændende i at drive to og i fremtiden tre forskellige enheder. Der er stor mulighed for at understøtte synergien mellem enhederne og arbejde tværfagligt. Vi har et godt fællesskab, hvor faglighed og kvalitet i alt, hvad vi gør, er vigtigt. Du vil få engagerede kolleger og medarbejdere, der har et stort engagement og borgerfokus. Vi støtter hinanden og har et godt samarbejde samt vægter faglig sparring højt.

Hvem er vi?

Vi er et hjem, hvor vi er sikre på, at du vil føle dig lige så godt tilpas som beboerne. Vi vægter højt en levende og energifyldt hverdag med tryghed og omsorg for beboerne. Samtidig er det kendetegnende for os, at vi har aktiviteter og nærvær i centrum. Målgruppen på det ene botilbud er beboere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, og på det andet tilbud er det beboere med autismespektrum-forstyrrelser. Grundpillerne i begge er faglighed, værdighed, pleje og omsorg.

Som leder

 • personaleledelse og daglig vejledning af personalet samt opfølgning og afholdelse af medarbejdersamtaler – i alt cirka 25 medarbejdere
 • faglig ledelse, herunder støtte og vejledning ved udarbejdelse af indsatsplaner og at sikre kontinuerlig opfølgning samt udvikling af tiltag
 • faglig sparring til personalet ift. den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats i et tæt samarbejde med den sygeplejefaglige leder
 • at sikre de overordnede rammer for arbejdsplanlægning og løn i samarbejde med planlæggerteamet
 • at udvikle og implementere arbejdsgange som sikre kvalitet i den daglige drift
 • at bidrage til budgetopnåelse og økonomisk forsvarlig disponering af ressourcer
 • samarbejdet med de pårørende til beboerne.
  ”Du får en hverdag på en arbejdsplads i stor vækst, hvor vi hver dag arbejder for at gøre verden lidt bedre, et menneske ad gangen.” – Tina

En del af ledergruppen og en spændende fremtid

Da vi udvider, skal du være med til at etablere og udvikle endnu et botilbud. Derudover er du med til at skabe synergier og udnytte tværfaglighed samt effektivisere arbejdsgangene og ikke mindst højne kvaliteten i fagligheden yderligere.

  ”Som en del af ledergruppen er du med til at tage de vigtige beslutninger. Vi bygger vejen, mens vi går på den, og vi har altid fokus på at sætte fagligheden i spil i alle hjørner af personalegruppen.” – Tina

Erfaren og nærværende leder

 • Det er et krav, at du har en faglig uddannelse inden for socialområdet som pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut eller tilsvarende kombineret med solid ledererfaring.
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til autismeområdet eller lignende.
 • Du har gode kommunikationsevner og IT-kundskaber samt nemt ved at anvende dokumentationssystemer.
 • Din baggrund gør dig i stand til at bidrage til, hvordan vi skaber den bedste organisering og konstant udvikling, samt hvordan vi tilpasser rammer og vilkår.
 • Du kender vigtigheden af at have et tæt samarbejde med de pårørende.
 • Du har en anerkendende og respektfuld tilgang til medarbejdere og borgere, og du ved, at arbejdsmiljøet er et fælles ansvar, men du understøtter god trivsel og kommunikation i dit team.
 • Du trives med at have overblikket og kvalitetssikre, at borgerne modtager den aftalte støtte og pleje.

Er du vores nye leder?

Du kan kontakte socialchef Tina Søgaard på 3078 5414 eller mail tina.sogaard@altiden.dk for yderligere oplysninger.

Send din ansøgning inden den 23.9.2021. Vi inviterer løbende til samtale, så søg allerede i dag.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Eller kender du nogen, der vil passe endnu bedre? Fortæl dem det!

Kirkeleddet 8

Kirkeleddet 8
3230 Græsted Kørselsvejledning tina.soegaard@altiden.dk 30785417

Vi gør verden lidt bedre - ét menneske ad gangen

Det er vores mål og ambition, at hvert eneste menneske i vores virksomheder skal mødes med respekt og leve et så godt liv som muligt.

Arbejder du allerede hos Altiden?

Hjælp os med rekrutteringen, og find selv din nye kollega!

email
@altiden.dk
Teamtailor

Rekrutteringsværktøj fra Teamtailor